Sosyal girişimcinin kim olduğunu açıklamak hiç de kolay değil. Son yıllarda kavramın çok fazla kullanılması üzerine, sosyal girişimciliğin de “sustainability”, “innovation”  kelimeleri gibi esas anlamını kaybetmesini önlemek isteyen çevreler, sosyal girişimciliği tanımlama çabalarına girdiler. Ben de bu konudaki çalışmalardan yararlanarak, size bir tanımda bulunmaya çalışacağım.

Sosyal girişimci;

  • Toplumda işliyor gözüken ancak belirli bir grup için sorun yaratan (acı, dışlanma, ihmal vb.) denge durumlarını tespit eder. Toplumun bu belirli grubu genellikle finansal kaynaklardan ve siyasal güçten yoksundur
  • Diğerleri bu denge durumunu tolere edilebilir bir rahatsızlık olarak görürken, sosyal girişimci için bu durum sosyal bir değer yaratabilmek için bir fırsattır
  • Bu denge durumlarındaki sorunlara, kişiliğinde bulunan ilham,  doğrudan eylem, yaratıcılık, cesaret ve metanet özelliklerini kullanarak tamamen yeni çözümler getirir
  • Hazırda bulunan sistemi, küçük eklemelerle işler hale getirmektense, soruna tamamen farklı yaklaşarak, gerçekten işleyen yeni denge durumları yaratır

Yani sosyal girişimciler sadece yardım etmekle yetinmez, toplumda dönüşüm sağlarlar. Yarattıkları yeni denge durumları, dünyanın değişik yerlerinde rahatlıkla uygulanabilir ve sürdürülebilirlerdir.

İşte bu sebepten dolayı, sosyal girişimciliğin tanımı hem zor, hem de çok önemli. Çünkü onlar başka bir dünyanın mümkün olduğunun en açık kanıtları!

Kaynak: Social Entrepreneurship: The Case for Definition

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: