Biliyorum sürekli aynı şeyi söylüyorum. Ancak internetin katılımı arttırıcı rolü her geçen gün beni şaşırtmakta ve de umutlandırmakta! Facebook’da bir uygulama üzerinden çalışan CausesCase Foundation, Causes ve PARADE Publications tarafından düzenlenen America’s Giving Challenge ve wikipedia tarzı siteler, Sivil Toplum Örgütlerinin fon sağlamak için halkla buluşmasının çok iyi bir fikir olduğunu gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar bizlere.

Causes ve America’s Giving Challange linklerini mutlaka inceleyin eğer daha önce gözünüzden kaçtıysa.

Ben bu sırada sizlerle 1-2 ekran resmi paylaşayım, Wikipedia’nın bağış toplama sistemi ile ilgili.

Wikipedia’da arama yaparken üstte çıkan, bağış yapan insanlardan alıntılar daha fazla kişiyi bağış yapmaya özendirmekte. Yapılan bağışın miktarının az olması önemli değil. Damlaya damlaya göl olur hesabı. İnandığın bir değere küçük de olsa bir katkıda bulunarak fark yaratmanın mümkün olduğu mesajını veriyor kullanıcılarına.

Wikimedia Vakfının sayfasına girdiğinizde ise, önünüze çıkan bilgiler yine değişen dünyanın detaylarını açıklıyor:

  • Wikipedia’nın özü: İnsanlardan yine insanlara. “This is where we protect Wikipedia, the encyclopedia written by the people. Wikipedia is a nonprofit project that exists for one reason: the free and open sharing of knowledge. Your donations keep Wikipedia going.”
  • Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’ın sözü: “It stopped being just a website a long time ago. For many of us, most of us, Wikipedia has become an indispensable part of our daily lives. Help protect it now. Please make a donation today.”
  • Daha önce bağış yapanlardan alıntılar: “A shining example of the Internet’s awesome potential.” — Timothy Keesey
  • Ve bağışı kolaylaştıran (kredi kartı veya paypal) vergiden muaf bağış yapma butonu.

İnsanlar inandıkları şeylere katkıda bulunmak istiyor. Onlara bunu kolaylaştıracak araçları ve inanmalarını sağlayacak güveni vermek kalıyor bizlere.

Türkiye’de internetten halk desteği ile bağış toplayan STKlar hangileri? Ne kadar etkili bu bağışlar bilgisi olan var mı?

Reklamlar

İnternetin katılımı arttırmakta kullanılan önemli araçlardan biri olduğundan daha önce bahsetmiştim blogda. “Vatandaş yardımseverliği”, “P2P Philantropy (Eşler arası hayırseverlik)”, “Başkalarının ve kendinin hayatında fark yaratmak” internetin katılımın artmasına olan olumlu etkisi ile son zamanlarda sıkça duyduğumuz kavramlar.

Özellikle Amerika’da bu alanda çok fazla şey olmakta. Yardımseverlik yeni bir boyut kazanmakta ve halkın etkinliği ile büyük etkiler yaratılmakta bu günlerde. İşte ben de bu alanda bir örnek olarak DonorsChoose‘dan bahsetmek istiyorum sizlere.

DonorsChoose ihtiyaçları olan öğrencilere yardım etmeyi kolaylaştıran, yardım etmek isteyenleri sınıfların ihtiyaçları ile buluşturan bir online yardım platformu.

Bize de tanıdık gelen bir ihtiyaç anında doğmuş DonorsChoose. Amerika’daki devlet okullarının daha kaliteli bir eğitim vermek için karşılanamayan bir çok ihtiyacı bulunmakta. İnsanlar bu ihtiyaca karşılık vermek istemekte ancak yardımlarının gerekli yere ulaşmamasından ve bir etki yaratılamamasından dolayı aksiyona geçememekteler.

Bu problem ve problemden doğan fırsatın farkında olan Charles Best, sosyal çalışmalar öğretmeni, bir gün öğrencileri ile konuşurken yeni bir web sitesi yaratmaya karar verir. Öğrencilerinin de gönüllü olarak çalışmaya başlaması ile 2000 yılında DonorsChoose hayata geçer ve günümüze kadar 200.000 öğretmen ve vatandaşın fark yaratmasını sağlar.

Her topluluktaki öğrencilerin, öğrenmek için gerekli kaynaklara ulaşmaya hakkı vardır ilkesi ile doğmuş olan DonorsChoose’un işleyişi gayet basit:

1. Devlet okulu öğretmenleri sınıflarında gerçekleştirmek istedikleri projeleri ve proje ihtiyaçlarını belirtiyorlar sitede. Bu ihtiyaçlar kitaptan, kaleme, bilgisayardan, mikroskopa çok çeşitli alanlarda olabiliyor. Siteye giren bireyler, projeleri inceleyip, yardım etmek isteyecekleri projeleri buluyorlar ve istedikleri miktar kadar yardımda bulunuyorlar.

2. Hedef miktara ulaşıldığında DonorsChoose proje için gerekli materyali okullara ulaştırıyor.

3. Projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan kişiye, projenin fotoğrafları, alınan her bir doların nerelere harcandığını gösteren masraf raporu, öğrencilerden ve öğretmenlerden gelen teşekkür mektupları ulaştırılıyor.

İhtiyacı bire bir yaşayan insanların (öğretmen ve öğrencilerin) oluşturduğu bir sistem olması, DonorsChoose’un başarısını da birlikte getirmekte. Gayet basit ve anlaşılır olan çalışma sistemi, öğretmenlere katılımcı rolü verilmesi, materyallerin DonorsChoose tarafından alınması, yardım eden kişiye yardımın tam olarak ihtiyacı karşıladığını gösteren raporlamalar sistemin farklılığını yaratmakta.

Şu an itibari ile web sitesinde yardım bekleyen 18.515 proje bulunmakta. Gereken yardımın tamamını alıp gerçekleştirilen proje sayısı 105.775 ve toplam 33.248 okuldan 115.709 öğretmen proje girişi yapmış durumda.

Web sitesinde yayınlanan bir kaç grafiği de sizlerle paylaşmak istiyorum DonorsChoose’un etkisinin daha anlaşılır hale gelebilmesi için:

Grafikten de görüldüğü gibi web sitesinin etkisi her geçen gün artmakta. Kriz yılı olmasına rağmen 2009’da yapılan yardımlar büyük artış göstermekte. Şu ana kadar $41.878,290 yardım toplanmış ve 2,690,768 öğrenciye yardım edilmiş DonorsChoose sayesinde.

Yoksulluk oranı yüksek okullardan gelen proje talepleri ve bu okullara giden yardım oranları diğerlerine göre daha fazla. Ayrıca 2. grafikte görüldüğü gibi DonorsChoose Amerika’nın hemen her bölgesinde etkili konumda bulunmakta.

Bu noktanın projenin başarısı açısından özellikle önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu tarz bir projenin Türkiye’de uygulanmaya başlanması durumunda, teknolojik gelişmelerin(internete ulaşılırlık) yoksulluk oranının yüksek olduğu kesimlerde hala bulunmuyor olması çözmemiz gereken problemlerin başında gelmekte.

Hangi alanlarda daha çok yardım sağlandığını da yukarıdaki grafikte görebilirsiniz. Sağlanan kaynakların oranına bakacak olursak, %27’sini kitaplar, %22’sini teknoloji, %41’ini sınıf malzemeleri ve %2’sini geziler ve sınıfa gelen ziyaretçiler oluşturmakta. Bu sağlanan kaynakların %81’i bir sonraki yıllarda diğer sınıflar için de kullanılmakta.

Bitirmeden önce son olarak DonorsChoose hediye kartlarından bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda Google, Yahoo ve Crate and Bartel gibi büyük şirketler çalışanları ve müşterileri için 25-100$ arasındaki DonorsChoose hediye kartlarını kullanarak, hediye verdikleri kişilerin yardım etmek istedikleri projeyi bulmalarını ve yardım ederek fark yaratmalarını sağlamaktalar.

Aynı zamanda başka bir yerden aldığın ve kullanmak istemediğin bir hediye kartın var ise bunu Plastic Jungle‘dan DonorsChoose’un hediye kartı ile değiştirmek de çok kolay.

Yani kısaca, DonorsChoose yeni nesil bir yardımlaşma platformu. Sorunların çözümünü sadece devletten beklemenin yetersiz olduğuna, küçük yardımlarla büyük farklar yaratılabileceğine inanan insanların kurduğu ve kullandığı bir sistem.

Umarım bir gün Türkiye’de de örneklerini görebilmemiz umudu ile!

2008 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Raporu, Türkiye’de gençliğin karşılaştığı sorunlara geniş bir perspektiften bakıyor. Rapor, Türkiye’nin geleceği için çok değerli olan gençlere yönelik ulusal bir politikanın olmamasının, etkili ve çözüme yönelik hareket etmeyi zorlaştırdığını belirtmekte.

Bugün sabah dergileri karıştırırken gördüğüm aşağıdaki reklam, gençlik için ulusal politika yaratırken interneti kullanarak, vatandaş katılımını sağlamanın güzel bir örneği.

catalunya

Yukarıdaki kampanya Katalan hükümetinin gençleri kendi geleceklerinde söz sahibi olmaya davet etmesi ile ilgili. Ulusal politika hazırlanırken gençlerin esas ihtiyaçlarına ulaşabilmek için, hükümet interneti araç olarak kullanarak, gençlerin eğitim, iş, sağlık, kültür, katılım, yaşama yeri ve eşitlik hakkındaki taleplerini paylaşmalarını istemekte.

Katılım sağlamak şirketler, kamu kuruluşları ve STKlar için ortak hedef. Çözmeye çalıştığımız sorun, gerek bir ürün/servis, bir kampanya hakkında olsun, gerekse ulusal politikayı hazırlamak olsun, sorundan direk etkilenen insanlara ulaşamadan, sorunun çözümü çok zor.

Sosyal ağlar ve sosyal medya davranış modellerimizde büyük değişikliklere sebep olmakta. Artık birbirimiz ile olan ilişkilerimizde sadece alan veya veren rolünü bırakıp katılımcı olmaya başladık. Ve bu birbirimiz ile olan ilişki, ülke sınırlarını aşıp, tüm dünyayı kapsamakta. Dünyanın her hangi bir yerindeki sosyal bir girişimcinin projesi ile ilgili detayları twitter üzerinden öğrenip, kendisine projesi ile ilgili değişik fikirler sunarak ilham vermek artık çok kolay.

Sosyal ağlar, sosyal sorunların çözümünde çok önemli bir araç olarak kullanılmakta. Sadece sorunların büyük kitlelere duyurulması açısından değil, sorunların çözümünde halkın katılımını sağlaması açısından sosyal medya ve sosyal ağlar günümüzde sıkça kullanılmakta. Ne de olsa, yardım etmek istediğimiz insanların katılımı olmadan, onların sorunlarını çözmemiz mümkün değil.

Özellikle Amerika’da sosyal projeler ile halkı buluşturmak adına çok ciddi ve yaratıcı çalışmalar yapılmakta. Bunda Obama’nın başlattığı kampanyanın da büyük etkisi var. Obama’ya göre gerçek değişiklik ancak aşağıdan yukarıya doğru gelebilir ve teknoloji bu değişimin gerçekleşmesini sağlayacak en büyük araç.

Serve.gov projesi Amerika’da sosyal sorunların çözümü için sosyal ağların kullanımını göstermesi açısından önemli. Bireyler serve.gov’da, kendi topluluklarına ne tür alanlarda yardım edebileceklerini görebilecekleri gibi, insanların yardımını talep etmek için, kendileri de sosyal projelerini girebilmekteler.

Bu proje Amerika’da bu alanda yapılan projelerden sadece biri. Ancak hükümet tarafından desteklenen bir proje olması, internetin değişimi getirmekte kullanılan ne kadar etkili bir araç olduğunu göstermesi açısından gayet etkileyici.

%d blogcu bunu beğendi: